طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضرب در پنج به انگلیسی ضرب در پنج یعنی چه

ضرب در پنج

quintuple

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها