طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضرب و جرح به انگلیسی ضرب و جرح یعنی چه

ضرب و جرح

battery
maim

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها