طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضریعى به انگلیسی ضریعى یعنی چه

ضریعى

periosteal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها