طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضعف ناشى از احساسات به انگلیسی ضعف ناشى از احساسات یعنی چه

ضعف ناشى از احساسات

sentiment

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها