طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضعیف نما به انگلیسی ضعیف نما یعنی چه

ضعیف نما

feeblish

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها