طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضمیر ناخودآگاه به انگلیسی ضمیر ناخودآگاه یعنی چه

ضمیر ناخودآگاه

unconscious

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها