طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضمیمه شده به انگلیسی ضمیمه شده یعنی چه

ضمیمه شده

pendant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها