طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طاق یا قوس نوک تیز به انگلیسی طاق یا قوس نوک تیز یعنی چه

طاق یا قوس نوک تیز

lancet arch

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها