معنی و ترجمه کلمه طالع دیدن به انگلیسی طالع دیدن یعنی چه

طالع دیدن

soothsay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها