معنی و ترجمه کلمه طایفه اى از مردم سفلاى آلمان به انگلیسی طایفه اى از مردم سفلاى آلمان یعنی چه

طایفه اى از مردم سفلاى آلمان

jute

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها