طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طبقه روستایى به انگلیسی طبقه روستایى یعنی چه

طبقه روستایى

jacquerie

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها