طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طبقه فوقانى به انگلیسی طبقه فوقانى یعنی چه

طبقه فوقانى

superstratum

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها