معنی و ترجمه کلمه طبقه متوسط اجتماع به انگلیسی طبقه متوسط اجتماع یعنی چه

طبقه متوسط اجتماع

franklin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها