طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طبقه کاسب و دکاندار به انگلیسی طبقه کاسب و دکاندار یعنی چه

طبقه کاسب و دکاندار

bourgeois

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها