معنی و ترجمه کلمه طغیان شدید و وسیع آب اقیانوس به انگلیسی طغیان شدید و وسیع آب اقیانوس یعنی چه

طغیان شدید و وسیع آب اقیانوس

ground swell

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها