طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طفره رفتن از به انگلیسی طفره رفتن از یعنی چه

طفره رفتن از

avoid
balk

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها