طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طفره زدن از به انگلیسی طفره زدن از یعنی چه

طفره زدن از

evade

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها