معنی و ترجمه کلمه طلب مغفرت به انگلیسی طلب مغفرت یعنی چه

طلب مغفرت

penitence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها