طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طماع به انگلیسی طماع یعنی چه

طماع

avaricious
greedy
ravined
vulturine

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها