طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طمطراق به انگلیسی طمطراق یعنی چه

طمطراق

flatulence
turgidity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها