معنی و ترجمه کلمه طمع به چیزى داشتن به انگلیسی طمع به چیزى داشتن یعنی چه

طمع به چیزى داشتن

covet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها