طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طناب هاى نگاه دارنده کشتى درحوضچه به انگلیسی طناب هاى نگاه دارنده کشتى درحوضچه یعنی چه

طناب هاى نگاه دارنده کشتى درحوضچه

hawse

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها