طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طنازى کردن به انگلیسی طنازى کردن یعنی چه

طنازى کردن

coquet
coquette

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها