معنی و ترجمه کلمه طوطى کوچک دراز دم به انگلیسی طوطى کوچک دراز دم یعنی چه

طوطى کوچک دراز دم

parakeet
parrakeet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها