طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طوفان شن به انگلیسی طوفان شن یعنی چه

طوفان شن

sandstorm

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها