معنی و ترجمه کلمه طوقى به انگلیسی طوقى یعنی چه

طوقى

rosette
torquate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها