طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طویل و ظریف به انگلیسی طویل و ظریف یعنی چه

طویل و ظریف

wiredrawn

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها