طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه طیف سنج به انگلیسی طیف سنج یعنی چه

طیف سنج

spectrogaph
spectrometer
spectrometry

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها