طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عامل بالقوه به انگلیسی عامل بالقوه یعنی چه

عامل بالقوه

potential

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها