طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عامل رسوب به انگلیسی عامل رسوب یعنی چه

عامل رسوب

precipitant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها