طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عامل و موجد ترحم و تاثر به انگلیسی عامل و موجد ترحم و تاثر یعنی چه

عامل و موجد ترحم و تاثر

pathos

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها