طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عامل کارگر به انگلیسی عامل کارگر یعنی چه

عامل کارگر

leaven

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها