طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عبور کردن به انگلیسی عبور کردن یعنی چه

عبور کردن

cut
go
pass
range
transit
traverse

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها