طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عجبا به انگلیسی عجبا یعنی چه

عجبا

tut
zooks
zounds

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها