طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدسى گسترش به انگلیسی عدسى گسترش یعنی چه

عدسى گسترش

wide angle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها