طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدس آبى به انگلیسی عدس آبى یعنی چه

عدس آبى

duckweed

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها