طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم اعتدال هوا به انگلیسی عدم اعتدال هوا یعنی چه

عدم اعتدال هوا

distemperature

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها