طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم سنخیت به انگلیسی عدم سنخیت یعنی چه

عدم سنخیت

imparity
inconformity
inconsonance

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها