طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم قدرت تکلم به انگلیسی عدم قدرت تکلم یعنی چه

عدم قدرت تکلم

aphasia
dysphasia
dysphonia

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها