طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدم مداخله به انگلیسی عدم مداخله یعنی چه

عدم مداخله

laisser faire
laissez faire
nonintervention

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها