طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عدول کننده به انگلیسی عدول کننده یعنی چه

عدول کننده

resillient

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها