طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عرضه بیش از تقاضا به انگلیسی عرضه بیش از تقاضا یعنی چه

عرضه بیش از تقاضا

glut

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها