طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عرفى به انگلیسی عرفى یعنی چه

عرفى

conventional

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها