طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عروسک خیمه شب بازى به انگلیسی عروسک خیمه شب بازى یعنی چه

عروسک خیمه شب بازى

fantoccini
jumping jack
marionette
puppet

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها