طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عروضى به انگلیسی عروضى یعنی چه

عروضى

prosodic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها