طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عریضه به انگلیسی عریضه یعنی چه

عریضه

petition

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها