طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عزب به انگلیسی عزب یعنی چه

عزب

bachelor
celibate
wifeless

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها