معنی و ترجمه کلمه عشق یا کینه خود را آشکار کردن به انگلیسی عشق یا کینه خود را آشکار کردن یعنی چه

عشق یا کینه خود را آشکار کردن

wrathful

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها