معنی و ترجمه کلمه عفو عمومى کردن به انگلیسی عفو عمومى کردن یعنی چه

عفو عمومى کردن

amnesty

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها