طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه علف هرزه به انگلیسی علف هرزه یعنی چه

علف هرزه

brush
forb
weed

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها